Osakesalkun tuotto-odotuksesta ja sijoitusstrategiasta

Olen alkanut ajattelemaan salkkuni omistuksia entistä enemmän yksittäisen yhtiön tuotto-odotuksen kautta. Pyrin käytännössä löytämään salkkuuni yhtiöitä, joiden vuotuinen tuotto-odotus on yli 20%. Tämä tapahtuu käytännössä silloin, kun yhtiö pystyy löytämään investointikohteita, joiden tuotto-odotus on merkittävästi yli yhtiön pääoman tuottovaatimuksen, jolloin omistaja-arvoa luodaan.

Inderesin Juha Kinnunen sivusi pitkän aikavälin tuotto-odotuksen hahmottamista mainiossa blogipostauksessa Arvonmäärityksen ihmeellinen maailma, osa 2: Arvostuskertoimet. Tämä antoi itselleni hyviä näkökulmia sijoittamiseen ja ajattelinkin kirjoittaa asiasta oman kirjoituksen ja peilata salkkuni omistuksia tätä viitekehystä vasten.

Osakkeen pitkän aikavälin tuotto-odotus voidaan sanoa olevan yhtiön osakekohtainen tuloskasvu + nykyinen osakekohtainen osinkotuotto + / – arvostuskertoimien muutos (sijoitushorisontin aikana).

Omaa sijoitusstrategiaani voisi varmaan parhaiten kuvata “GARP – Growth At Reasonable Price” -menetelmäksi. Osakekohtaista tuloskasvua ja tästä seuraavaa osinkotuottoa on aina vaikea ennustaa tulevaisuuteen, mutta pyrin löytämään yhtiöitä, joilla on merkittävää tuloskasvupotentiaalia ja mahdollisesti jo näyttöjä siitä. Välillä Suomen pörssistä – erityisesti pienemmistä yhtiöistä – löytyy helmiä, joiden tuloskasvua ei ole hinnoiteltu mielestäni tehokkaasti yhtiön kertoimiin. Alla olevan viitekehyksen perusteella on hyvä hahmottaa paljonko sijoittaja pystyy hyväksymään tuloskerrointa omistamalleen yhtiölle tuloskasvunopeuteen nähden. Alla olevassa kuvaajassa keskimmäinen käyrä on keskiarvo siitä, mikäli sijoittajan vaatimuksena on arvostustason (PE) palaaminen tasolle 10x 10 vuodessa sekä se, että osakkeen ostohinnan takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Tästä voi lukea tarkemmin linkkaamastani blogista.

Kuvan lähde: https://www.inderes.fi/fi/arvonmaarityksen-ihmeellinen-maailma-osa-2-arvostuskertoimet

Tämän “viitekehyksen” pohjalta kävin läpi kaikki salkkuni suurimmat omistukset (noin 90% salkustani). Pyrin määrittelemään omien ennusteideni ja analyytikkoraporttien pohjalta lähivuosien osinkotuoton, EPS kasvuvauhdin ja sekä sen, miten arvotuskertoimet mahdollisesti muuttuisivat lähitulevaisuudessa. Lisäsin jokaisen kohdalle myös kommentit liittyen nykyiseen tuotto-odotukseen ja arvotustasoon liittyen. Erityisesti arvostuskertoimien muutosoletukset tuottivat eniten päänvaivaa, mutta tässä on tällä hetkellä paras näkemykseni tilanteesta. Lukuja saa haastaa.

 RemedyKamux DigiaHarviaQTVincitTalenomAallon GroupKA
Osinkotuotto keskimäärin 2021-20240.5%2.5%2.0%2.4%0.5%2.0%1.5%2.5%1.7%
EPS kasvu% p.a. 2021-2024 keskimäärin23.8%16.0%5.0%25.0%55.8%14.0%26.0%20.0%23.2%
Arvostuskertoimien muutosoletus p.a. 2021-20240.0%5.0%5.0%-5.0%-30.0%10.0%-20.0%5.0%-3.8%
Tuotto-odotus24.3%23.5%12.0%22.4%26.3%26.0%7.5%27.5%21.2%
Kommentti tuotto-odotukseen ja nykyisiin kertoimiinKertoimet näyttävät kohtuullisilta, kun huomioidaan Remedyn pitkän aikavälin vahvat kasvunäkymät. 20-25% EPS kasvuvauhdilla hyväksytty PE pyörii 40 tienoilla, joka on linjassa Remedyn nykyisen arvostuksen kanssa. Kertoimet näyttävät tuolloin maltillisilta myös Remedyn verrokkiryhmää nähden.Strategiakaudelle ennustettu ~16 %:n vuotuinen EPS-kasvu ja ~2 %:n osinkotuotto tarjoavat positiiviset ajurit osakkeelle ja osakkeen tuotto-odotus on edelleen hyvä.Osakkeen arvostuskertoimet ovat nyt neutraalit tai niissä on hieman nousuvaraa. Mikäli 13 kvartaalia kestänyt tuloskasvu jatkuu, tuotto-odotus tulisi olla kohtuullinen, +10% p.a.Vuotuinen tuloskasvuennuste 2021- 2024 on noin 25 % (CAGR), minkä lisäksi tarjolla on kasvavaa ~2-3 %:n osinkotuottoa. Kertoimissa pientä laskuvaraaKertoimissa laskuvaraa merkittävästi, toisaalta ennustetun tuloskasvun toteutuessa oikeutetut kertoimet saavat olla todella korkeat, esim P/E 2021e voi sallia jopa yli 100, koska EPS kasvuvauhti yli 50%. Tuotto-odotus osakkeessa hyvä myös kertoimien laskiessa johtuen kovasta tuloskasvusta, joka puoltaa tuotto-odotusta ja aika on sijoittajan puolellaTuotto-odotus yli 20% p.a. johtuen 2% osinkotuotosta, n. 14% tuloskasvuennusteesta, joka oikeuttaisi nykyistä korkeammat kertoimet. Tätä vasten kertoimissa myös nousuvaraa26% tuloskasvu oikeuttaisi noin 40 hyväksyttyyn PE:hen. Nykyiset kertoimet noin 20% korkeammat, joka pudottaa tuotto-odotusta merkittävästi korkeasta EPS kasvuvauhdista huolimatta. Tässäkin osakkeessa aika on kuitenkin sijoittajan ystäväTuotto-odotus hyvä yritysostostrategian edetessä ja mikäli tuloskasvu jatkuu ennusteiden mukaisesti. Tässä tapauksessa hyväksytyt kertoimet voisivat olla jopa korkeammat, jolloin vuosittainen tuotto-odotus jopa lähellä 30%
Osakesalkun tuotto-odotus 13.7.2021

Tämän perusteella oman salkkuni odotettu osinkotuotto olisi noin 1,7%. Salkussani on selkeästi “kasvuyhtiöitä”, koska vuosittainen EPS kasvuodotus on korkea, n. 23%. Lisäksi voidaan yksinkertaistaa, että salkkuni omistuksissa on kertoimissa ehkä hiukan laskuvaraa, mutta tämä on sinällään minulle OK ja kovan tuloskasvun toteutuessa aika minun puolellani. Yhteenvetona voidaan todeta, että salkkuni tuotto-odotus tulisi olla kuta kuinkin 21% tämän viitekehyksen perusteella. Tämän analyysin perusteella näen salkkuni omistuksista jopa eniten potentiaalia Aallon Groupissa ja QT:ssa, vähiten puolestaan Digiassa ja Talenomissa.

Mielenkiintoista nähdä 2-3 vuoden päästä miten pihalla ennusteeni ovat ja mikä on toteutunut tuotto ja miten yksittäiset yritykset ovat omistaja-arvoa luoneet. Aika näyttää!

Sinällään tuotto-odotukseni on linjassa oman tähänastisen track recordini kanssa mikä on laskettu vuodesta 2016 lähtien (tästä asti minulla on olemassa dataa). Tähän asti osakesalkkuni geometrinen vuosituotto on ollut 27% ja toistaiseksi vuosi 2021 näyttää myös hyvältä (YTD n. +30%) . Ymmärrän myös sen, että jossain vaiheessa tulee huonompia, miinusmerkkisiä vuosia. Joka tapauksessa luotto pitkän aikavälin omistaja-arvon luontiin on vahva.

Osakesalkun track record 2016-2020. Geometrinen vuosituotto 27% kulujen ja verojen jälkeen.

Kuukausikatsaus 06/2021

Kesäkuun aikana nettovarallisuuteni kasvoi 0,3 % ja nousi 257075 euroon.

Kesäkuun päättyessä nettovarallisuuteni jakautuu seuraavasti:

 • Varat pankkitilillä 4359€
 • Osakesalkun oma pääoma 172 785 €
 • Startup-sijoitukset 16 800 €
 • Asunto-osakkeiden nettoarvo 37 173 € (brutto 311367 €)
 • Metsäpalstat 7 000 €
 • Auto 20 964 €
Nettovarallisuus

Nettoansiotuloa kesäkuussa kertyi 6599€. Olin kesäkuussa viikon isyyslomalla, joka olipalkatonta. Kesäkuussa kuitenkin maksettiin Kelan korvaus kahden viikon palkattomasta isyysvapaajaksosta sekä lomarahakorvaus.

Nettovarallisuuden rakenne muuttui kesäkuussa aika merkittävästi ostettuamme uuden omistusasunnon Espoosta. Kyseessä on 90 neliön rivitalo Tapiolasta ja velaton kauppahinta oli 464800€. Olemme etsineet jo vuoden verran uutta asuntoa, kiertäneet lukuisia näyttöjä ja teimme nyt ostamastamme asunnosta heti ensinäytön jälkeen tarjouksen täyteen hintaan. Asunnosta tuli heti myös kolme muuta korkeampaa tarjousta, mutta ehdollisina. Myyjä ei halunnut jäädä odottelemaan vaan päätti myydä asunnon meille.

Omistusasunnon oston myötä oma henkilökohtainen omavaraisuusasteeni laski kesäkuussa 76,5%sta 47,4%iin. Jouduimme käyttämään asuntoa varten käsirahaa ja varainsiirtoveroa yhteensä 60000€, josta minun osuuteni oli 35000€. Tätä varten myin pieniä positioitani salkusta, käytin osakesalkkuni käteiskassan sekä aktvoin kaupankäyntiluottoa käyttöön. Tällä hetkellä minulla on sijoituslainaa 14920€, joka on 8% koko osakesalkkuni omasta pääomasta. Sijoituslainani korko Nordnetissa on 2,05% ja limiitti on olemassa 100000€ asti.

Se, että nettovarallisuuteni kasvoi “vain” 0,3% johtui pääasiassa siitä, että jouduimme maksamaan asunnonoston yhteydessä 2% varainsiirtoveron noin 9300€ (tästä 50% minun osuus), joka meni käytännössä kankkulan kaivoon.

Kesäkuussa tein osakesalkkuuni seuraavat muutokset:

 • Tankkasin Kamuxia lisää 800kpl eli noin 12300€lla. Kokonaispositioni Kamuxissa on tällä hetkellä noin 33000€, joka on noin 19% salkkuni omasta pääomasta. Näen Kamuxissa erittäin hyvä tuotto-odotuksen (tuotto-odotus=nykyinen osinkotuotto 2% + odotettu tuloskasvu EPS + 16% vuosittain 2021-2024 +/- muutokset kertoimissa (varaa nousuun mikäli kasvu jatkuu)
 • Myin kaikki keväällä merkitsemäni IPO-positiot: Netum, Merus, Orthex, Puuilo ja Virala. Näistä voittoa kertyi lopulta noin 500€
 • Lisäksi myin pienen positioni Sievi Capitalia ja kevensin Aallon Groupia, koska tarvitsin käsirahaa omistusasuntoa varten (jotain oli myytävä, en lähtökohtaisesti olisi halunnut myydä mitään omistuksistani IPO-positoita lukuunottamatta)
Osakesalkun kehitys

Kuukausikatsaus 05/2021

Toukokuun aikana nettovarallisuuteni kasvoi 1,7 % ja nousi 256 217 euroon.

Toukokuun päättyessä nettovarallisuuteni jakautuu seuraavasti:

 • Varat pankkitilillä 1 800 €
 • Osakesalkun oma pääoma 209 206 €
 • Startup-sijoitukset 16 800 €
 • Asunto-osakkeiden nettoarvo 11 879 € (brutto 78 772 €)
 • Metsäpalstat 7 000 €
 • Auto 21 131 €
Nettovarallisuuden kehitys vuodesta 2016

Nettotuloja toukokuussa sain 3690€. Osinkotuloja toukokuussa kertyi 282,78€. Olin toukokuussa kaksi viikkoa isyyslomalla esikoisemme synnyttyä. Työnantajani maksaa yhden viikon palkallista isyyslomaa ja toisen viikon olin palkattomalla. Palkattoman osuuden isyyslomastani saan haettua jälkikäteen Kelalta ansiosidonnaisena, joka on ~50% bruttopalkastani.

Henkilökohtainen omavaraisuusasteeni (nettovarallisuus / bruttovarallisuus) on tällä hetkellä ennätyskorkea – melkein 80%. Vuoden 2017 alussa omavaraisuusasteeni oli ainoastaan 20% ostaessamme ensiasuntomme isolla velkavivulla. Pitkällä aikavälillä näen, että omavaraisuusaste olisi hyvä pyrkiä pitämään varmaankin jossain 40-60% välillä, jotta oman pääoman tuotto pysyy riittävän korkeana ja varallisuus kumuloituu nopeammin, mutta samaan aikaan velasta johtuva poikkimenemisen riski pysyy minimaalisena.

Osakesalkussani ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Osallistuin toukokuun lopussa Meruksen IPOon. Lisäksi ostin lisää Aallon Groupia sekä Brdr. A & O Johansenia EQ Pienrahastojen peesissä. Käteispaino osakesalkussa on tällä hetkellä 10% luokkaa. Suurimpina omistuksina Remedy, QT, Kamux, Harvia ja Vincit.

Osakesalkun kehitys vuodesta 2016

Kuukausikatsaus 04/2021

Huhtikuun aikana nettovarallisuuteni kasvoi 6,2 % ja nousi 252 002 euroon. Olen siis varttimiljonääri.

Huhtikuun päättyessä nettovarallisuuteni jakautuu seuraavasti:

 • Varat pankkitilillä 4 700 €
 • Osakesalkun oma pääoma 202 317 € (+34,2 %)
 • Startup-sijoitukset 16 800 €
 • Asunto-osakkeiden nettoarvo 11 585 € (brutto 78 579 €)
 • Metsäpalstat 7 000 €
 • Auto 21 300 €
Nettovarallisuuden kehitys vuodesta 2016

Nettotuloja kuukauden aikana kertyi 4 372 €, josta ansiotuloja oli 4048€ ja osinkotuloja ennakkopidätyksen jälkeen 324 €. Huhtikuussa talletin peräti 36 000€ uutta pääomaa osakesalkkuun (laitoin osan myydystä asunnosta vapautuneista pääomista osakkeisiin) ja osakesalkun omapää rikkoi ensimmäistä kertaa 200 000€! Merkittävä virstanpylväs tuli siis saavutettua.

Huhtikuussa omavaraisuusasteeni (nettovarallisuus / varat) nousi peräti 76,2 %iin. Velkaa minulla on tällä hetkellä sijoitusasunnosta 66 994 € ja opintolainaa 11 700 € ja näitä minulla ei ole tällä hetkellä mitään syytä lyhentää pois vaikka esimerkiksi osakkeiden osittainen myynti tämän mahdollistaisi.

Kuten viime kirjoituksessa mainitsin, myimme myös omistusasuntomme huhtikuussa ja asumme nyt väliaikaisesti vuokralla. Neljän vuoden asunnon omistuksen aikana lainanlyhennysten ja arvonnousun jälkeen omaa pääomaa kertyi 94 777 € (josta minun osuus 50%). Alkupääoma (käsiraha), jonka laitoimme asuntoon oli 15 000€ vuoden 2017 alussa. Neljässä vuodessa siis ihan hyvä oman pääoman tuotto. Toki olen osakesalkulleni saanut keskimäärin 27 % vuosittaisen tuoton viimeisen viiden vuoden aikana, joten jälkikäteen sanottuna tämä raha olisi tuottanut osakkeissa vähintään yhtä hyvin ja ilman velkavipua.

Osakesalkkuuni tein pieniä ostoksia huhtikuun aikana. Harviaa tankkasin lisää 19.4. maanantaina Harvian ilmoittaessa pe-iltana merkittävästä ohjeistuksen nostosta. Sievi Capitalia lisäsin myös pääomistajan irtautuessa. Lisäksi ostin pienet siivut Tanskalaisia North Mediaa ja Brdr. A & O Johansen præfia täysin spekulatiivisessa mielessä. Nämä päätökset tein aika puhtaasti seuraten EQ Pohjoismaat Pienyhtiöt -rahaston ostoja. En näe itseäni omistajana näissä yhtiöissä pitkällä aikavälillä, toisin kuin salkkuni kivijaloissa, joihin olen perehtynyt erittäin hyvin.

Osakesalkun kehitys vuodesta 2016

Teimme huhtikuun aikana myös elämämme kalleimman kulutustuotteen hankinnan eli ostimme ensimmäisen omistusautomme. Merkiksi ja malliksi valikoitu Volvon XC60 vm. 2017 Classic Business Summum ja kauppahinta oli 28 400€. Tästä oma omistusosuuteni on 3/4 (sovittiin vaimon kanssa 3/4 ja 1/4 jako) eli varallisuudessani arvotan sen alkuhetkellä 21 300 euroon ja arvonalenemaoletus tästä eteenpäin on 10 % vuodessa. Pääsyy auton hankkimiselle oli nyt toukokuussa syntyvä lapsi. Toki auto tulee muutenkin helpottamaan elämää ja kesäreissut ja harrastuksista erityisesti golf hoituvat jatkossa helpommin. Tuli muuten hommattua myös golfpelioikeus tälle kesälle. Auton hankinta oli pitkä prosessi ja tein oikeastaan koko alkuvuoden vertailua eri vaihtoehtojen välillä. Joka tapauksessa olen siinä mielessä tyytyväinen, että pärjäsin 29 vuotta ilman omaa autoa ja tällä ollut suuri positiivinen merkitys oman varallisuuden kasvattamisessa. Lisäksi olen ollut tyytyväinen siihen, että auton hankkimisesta on tullut yllättävän vähän ostokrapulaa.

Kuukausikatsaus 03/2021

Maaliskuun aikana nettovarallisuuteni kasvoi 6,7 % ja nousi 237 305 euroon.

Nettovarallisuuteni jakautuu tällä hetkellä seuraavasti:

 • Varat pankkitilillä 3 000 €
 • Osakesalkun oma pääoma 150 707 €
 • Startup-sijoitukset 16 800 €
 • Asunto-osakkeiden nettoarvo 62 892 €
 • Metsäpalstat 7 000 €
 • Saamiset 8 607 €

Nettotuloja kuukauden aikana kertyi 4 810 €, josta ansiotuloja oli verojen jälkeen 3 877 € ja osinkoja ennakonpidätysten jälkeen 556 €.

Siirrän joka kuukausi automaattisesti Nordnetin arvo-osuustilille 1 000 € (osakesäästötililleni olen jo tallettanut maksimimäärän 50 000 €). Tämän lisäksi teen noin kerran kvartaalissa lisätalletuksia, mikäli rahaa on jäänyt enemmän säästöön. Nykyisessä työssäni bonuksia maksetaan suoritumisen mukaan kerran kvartaalissa.

Maaliskuussa osallistuin Sitowisen ja Orthexin listautumisanteihin molempiin parin tuhannen euron panoksella. Kuten moni tietää ja osasi odottaa, kummatkin annit ylimerkattiin merkittävästi ja Sitowisestä jäi käteen noin 1 000 € ja Orthexista 500 € omistus. Sitowiset laitoin myyntilaitaan heti avauspäivänä, mutta Orthexia en ole vielä myynyt. Positio on tällä hetkellä noin 25 % voitolla. En ole vielä päättänyt haluanko jäädä Orhexiin pidempiaikaiseksi omistajaksi. Yhtiössä voisi olla samanlaista potentiaalia kuin esimerkiksi Harviassa, joka listattiin aikanaan myös pääomasijoittajan toimesta ja on tietyllä tavalla samanlainen kuluttajabrändi. Todennäköisesti tulen kuitenkin panostamaan salkkuni ydinomistuksiin (Remedy, QT, Vincit, Kamux, Harvia, Digia, Talenom) jatkossakin ja mikäli teen ostoja lähitulevaisuudessa, tullee ne painottumaan näihin yhtiöihin. 

Maaliskuussa maksettavaksi tuli myös valmisteilla olevan sijoitusasuntomme 2. maksuerä, jonka suuruus oli 17 214 €. Tätä varten siirsin 15 000 € käteistä pois osakesalkustani maksua varten. Kyseessä on Helsingissä 2. kalleusalueella oleva 32m2 HITAS yksiö, jonka on tarkoitus valmistua loppuvuodesta. Aion kirjoittaa sijoitusasunnon ostamisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista myös erillisen postauksen.

Yksi saaga tuli myös päätökseen, kun myimme maaliskuussa omistusasuntomme, jossa kerkesimme asua noin neljä vuotta. Omaa pääomaa arvonnousun, lainalyhennysten ja välittäjäpalkkion jälkeen asunto-osakkeesta tulee jäämään noin 100 000 €, josta oma osuuteni on 50 %. Laitoimme asuntoon alunperin käsirahaa kiinni 15 000 € ja laskelmieni mukaan oman asuntomme oman pääoman vuosittainen tuottoaste on ollut keskimäärin 28-29 %, kun lainanlyhennys otetaan huomioon. Jälkikäteen voi siis todeta, että ensiasunnon ostaminen kannatti vaikka pääoman tuottovaatimuksena käytettäisiinkin keskimääräistä osakemarkkinatuottoa.

Kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa huhtikuun loppuun mennessä ja tällöin myös rahat tulisi olla tilillä. Asumme kesän ajan vuokralla ja etsimme samalla kokoajan uutta omistusasuntoa, jossa on lähtökohtaisesti tarkoitus asua seuraava 4-5 vuoden pätkä.

Intro

Hyvä lukija!

Ajatus tämän blogin aloittamisesta on pyörinyt mielessäni jo pidemmän aikaa. 

Olen miettinyt oikeaa kulmaa blogin kirjoittamiselle. Tällä hetkellä ajatukseni on, että dokumentoin tähän blogiin ajatuksiani sijoittamisesta, henkilökohtaisesta taloudenhallinnasta, työurasta, järkevästä kuluttamisesta, kirjoista, omistajuudesta ja kansankapitalismista yleisesti. Tämä siis ei tule olemaan FIRE -blogi eli lähtökohtaisesti tavoitteenani ei ole jäädä työelämän ulkopuolelle vaikka henkilökohtainen taloudellinen tilanne sen vuosien kuluessa sallisikin. Ennemminkin haluaisin, että kirjoittaminen ja asioiden dokumentointi auttaisi minua ymmärtämään mitä haluan tehdä vuosikymmenien päästä, vaikka vielä 70-vuotiaana. Hyvin todennäköisesti se voisi olla jotain sijoittamiseen ja omistajuuteen liittyvää.

Olen sijoittanut opiskeluajoista lähtien, mutta osakesalkkuni ja nettovarallisuuteni kehitystä olen seurannut tarkemmin vuoden 2016 tienoilta alkaen. Sijoitusvirheitä on tullut tehtyä paljon ja toivottavasti olen pystynyt oppimaan niistä tähän päivään mennessä. Omalla kohdallani kiinnostus sijoittamista, taloudenpitoa ja omistajuutta kohtaan on noussut erityisesti viime vuosien aikana, kun olen kahminut tietoa aiheeseen liittyen kirjoista, foorumeilta, artikkeleista ja videoista enenevissä määrin.

Syitä tämän blogin kirjoittamiselle ja omien ajatusten dokumentoinnille on monia:

 • Oman elämän ja kiinnostusten kohteiden dokumentointi, reflektointi ja niistä oppiminen ja kehittyminen ihmisenä
 • Oman kerrytetyn osaamisen ja kokemusten jakaminen muille
 • Halu kehittyä kirjoittajana
 • Sivutulot / passiivisen tulolähteen saaminen palkka- ja pääomatulojen rinnalle

Tällä hetkellä seuraan nettovarallisuuteni kehitystä kuukausitasolla. Olen dokumentoinut oman nettovarallisuuteni kehitystä kuukausitasolla vuoden 2016 alusta alkaen, joten sinällään tämä se ei ole uutta asiaa minulle ja tämä blogi ei toimi innoittajana sille. Uskon kuitenkin, että mikäli olen tilivelvollinen (vaikkakin anonyymina) tuottamaan sisältöä lukijoilleni, motivoi tämä minua entisestään tekemään asiat säntillisemmin liittyen taloudenhallintaani.

Nettovarallisuuteni suurin omistuserä on osakesalkkuni. Osakesalkun kehitys on ollut ylivoimaisesti merkittävin tekijä oman varallisuuteni kehityksen kannalta ja uskon sitä sen myös jatkossa olevan. Omistamme vaimoni kanssa omistusasunnon ja ostimme ensimmäisen sijoitusasuntomme viime vuonna, mutta uskon että tulen aina pysymään “osakemiehenä” enkä näe itseäni aktiivisena ja laajamittaisena asuntosijoittajana tulevaisuudessa. Aika kertoo. Tulen kirjoittamaan omasta osakesijoitusstrategiastani laajemmin erillisessä kirjoituksessa. 

Olen seurannut ja dokumentoinut ansiotulokehitystäni vuodesta 2011 alkaen, kun aloitin yliopisto-opiskelut kauppakorkeakoulussa. Ensimmäisen kesätyöni kuukausipalkka oli 1400€ ja tänä päivänä ansiotasoni on noussut noin 7000€/kk tasolle. Ansiotulokehitykseni, vuosittaiset kulut ja säästöasteeni vuodesta 2011 näyttää seuraavalta:

Omat ajatukseni tämän blogin lukijakunnasta:

 • Sijoittamisesta ja omistajuudesta kiinnostuneet
 • Taloudesta ja liike-elämästä kiinnostuneet
 • Taloudenpidosta kiinnostuneet
 • Työuran sekä perhe- ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta kiinnostuneet

Voi olla hyvin, että blogi saavuttaa myös laajemman lukijakunnan, toivottavasti, aika kertoo!

Alkuun pyrin kirjoittamaan jopa viikkotasolla ja minulla on jo useita aiheita mielessäni. Lisäksi tulen sisällyttämään blogiin varmaan jonkinnäköisen kuukausi-, ja vuosikatsauksen nettovarallisuuden ja salkunkehityksen suhteen. En ole erityisen tarkka seuraamaan tulojani ja kulujani kuukausitasolla, mutta ehkä tässäkin olisi hyvä petrata ja alkaa dokumentoimaan tarkemmin.