Kuukausikatsaus 04/2022

Huhtikuussa nettovarallisuuteni laski -4,4% edelliskuukauteen nähden päätyen 243 003 euroon. Tämä kuukausi oli myös ensimmäinen koskaan, kun varallisuuteni on alemmalla tasolla edellisvuoden vastaavaan kuukauteen nähden. Kaikkien salkkujen (2 x AOT + 1 x OST) ytd tuotto 30.4.2022 myös rumasti pakkasella -21,44%.

2021 – 2022
2016 – 2022

Nettotuloa kertyi maaliskuussa yhteensä 4348,56€, josta

 • Nettoansiotuloa Kelalta isyysrahan muodossa 3538,23€ (0€ palkkaa työnantajaltani)
 • Nettovuokratuloa vastikkeiden jälkeen 251,4€
 • Nettoosinkotuloja 558,93€

Huhtikuussa, kuten joka kuukausi 1000€ meni automaattisesti Nordnetiin uudeksi pääomaksi. Huhtikuussa isoimpina kuluerinä terassiremontin investoinnit noin 2000€.

Osakesalkun kehitys ja veivaukset

Alla kuvaajassa salkun tilanne 30.4.2022. Oikealla näkyvät omistukset ovat listassa suuruusjärjestyksessä. Yli puolet salkusta muodostaa Remedy, Kamux, QT ja BRDR.

Tein salkussa maaliskuussa seuraavat toimeksiannot:

 • Myin Kamuxia 200kpl
  • Kevensin Kamux-positiota hieman. Tämä ei johdonmukaista edelliskuun ostoihin nähden.
 • Ostin Stockmannia 1000kpl lisää
 • Myin BRDR 116kpl
 • Myin ScandBookia 517kpl
 • Myin loput Revenion omistuksestani 100kpl

Kaikkien salkkujen (2 x AOT + 1 x OST) ytd tuotto -21,44% 30.4.2022:

Kaikkien salkkujen tuotto YTD 30.4.2022

Kaikkien salkkujen tuotto alusta asti 1.7.2015 alkaen +247%:

Salkun tuotto alusta asti 1.7.2015

Kuukausikatsaus 03/2022

Maaliskuussa nettovarallisuuden muutos edelliskuuhun oli +3,3% ja nettovarallisuus nousi 254 205 euroon. Osakesalkku elpyi maaliskuussa mukavasti +7,59%. Varallisuuteni ei ole kuitenkaan kasvanut vuoteen juuri ollenkaan, varsinkaan reaalisesti.

Nettovarallisuuden kehitys 2021-2022

Pitkän aikavälin varallisuuden kehitys on pudonnut hieman kasvukäyrältä, kuten alla olevasta kuvasta nähdään. Toisaalta 2020 ja 2021 vuosien kehitys oli erityisen suotuisaa, joten voidaankin ehkä sanoa että vuodet 2020 ja 2021 eivät ole olleet pitkän aikavälin trendin mukaisia. Tulevaisuus tulee näyttämään. Joka tapauksessa tähänastista osakesalkun n. +27% geometrista vuosituottoa vuodesta 2016 alkaen voi olla haastavaa ylläpitää ikuisuuteen.

Nettovarallisuuden kehitys 2016-2022

Nettotuloa kertyi maaliskuussa yhteensä 5367,18€, josta

 • Nettoansiotuloa 4221,90€
 • Nettovuokratuloa vastikkeiden jälkeen 251,4€
 • Nettoosinkotuloja 893,88€

Huomionarvoista on myös se, että olen maaliskuussa ja huhtikuussa yhteensä 6 viikkoa isyyslomalla ja tämä vaikuttaa tuloihin. Olen käytännössä palkattomalla lomalla ja Kela korvaa ansiosidonnaisena noin 50% bruttopalkastani (tai noin 60% nettopalkastani).

Maalikuussa, kuten joka kuukausi 1000€ meni automaattisesti Nordnetiin uudeksi pääomaksi. Maaliskuussa isoimpina kuluerinä Levin ja Saariselän reissut sekä kotona jatkuneet remontti-investoinnit.

Osakesalkun kehitys ja veivaukset

Alla kuvaajassa salkun tilanne 31.3.2022. Oikealla näkyvät omistukset ovat listassa suuruusjärjestyksessä. Yli puolet salkusta muodostaa Remedy, Kamux ja QT.

Osakesalkku 31.3.2022

On ollut hauska nähdä, miten uudet sijoitusyhtiöt Twin Engine Oy (ex Inderes analyytikko Petri Kajaanin ja Kamux TJ Juha Kalliokosken sijoitusyhtiö) ja Coeus Invest Grit Erikoissijoitusrahasto / Invest Oy (Jens Kyllösen ja Arimatti Alhangon sijoitusyhtiö) ovat tankanneet juuri näitä nimiä alkuvuoden ajan. Coeuksen positio QT:ssa on omistuslistojen mukaan kasvanut näköjään jo 3.5M euroon. Molemmat myös jatkaneet Remedyn ja Kamuxin ostoja maaliskuussa.

Tein salkussa maaliskuussa seuraavat toimeksiannot:

 • Ostin Kamuxia 70kpl lisää
  • Usko kova Kamuxin pitkän aikavälin arvonluontiin. Kts. aiemmat postaukset.
 • Ostin Stockmannia 700kpl lisää
  • Kiinteistökauppa varmistui, jonka
 • Myin Hellofresh omistukseni pois noin -35% / -1500€ tappiolla
  • Lähdin puhtaasti mukaan peesaamalla muutamaa arvostamaani sijoittajaa tekemättä itse minkäänlaista pohjatyötä
  • Hyvä esimerkki huonosti toteutetusta sijoituksesta, jossa ei ole päättäväisyyttä holdata omistusta, koska en tiedä yrityksen liiketoiminnasta, kilpailueduista ja arvostuksesta riittävästi

Kaikkien salkkujen (2 x AOT + 1 x OST) ytd tuotto -14.25% Q1 lopussa. Q1:llä hävitty vertailuindeksille muutamalla %-yksiköllä:

Salkun tuotto ytd 31.3.2022

Kuuden vuoden tuotto (kaikki salkut):

Salkuntuotto viimeiset 6 vuotta

Kuukausikatsaus 02/2022

Helmikuu oli myrskyinen ja tunnelmaltaan luonnollisesti synkkä johtuen geopoliittisesta tilanteesta. Kehitys oli synkkää myös nettovarallisuuden ja osakesalkun kehityksen puolella. Nettovarallisuuteni laski 2.5% 246 115 euroon ja osakesalkku 5.7% tammikuuhun nähden. Käytännössä varallisuuden tasossa palattiin viime vuoden maaliskuun tasolle.

Nettovarallisuuden kehitys 2021-2022

Merkille pantavaa on myös se, että omavaraisuusasteeni on laskenut samalle tasolle kuin kaksi vuotta sitten (45%). Tavoitteeni on pitää omavaraisuusasteeni, joka lasketaan siis koko nettovarallisuudesta, yli 50%ssa pitkällä aikavälillä.

Nettoansiotuloa helmikuussa kertyi 4756,07€ ja vuokratuloa 415€.

Nettovarallisuuden kehitys 2016-2022

Osakesalkun kehitys ja veivaukset

Helmikuussa salkkuni laski 5,7% vertailuindeksi OMXHGI laskiessa noin 8%, mihin voi olla tyytyväinen. Lisäsin salkkuni toiseksi suurinta omistusta Kamuxia 140kpl helmikuun aikana. Kamux julkaisi myös hyvän tuloksen perjantaina ja olen väliaikaisesti valmis kasvattamaan positiotani entisestään Kamuxissa. Kannattaa muuten lukea Kamuxiin Q4 raporttiin liittyvä loistava postaus Accounting101 blogissa Sijoitustiedon sivulla.

Lisäksi myin ruotsalaista ScandBookia 756kpl helmikuun aikana. ScandBook raportoi loistavan Q4 tuloksen ja merkille pantavaa on, että yhtiön PE luku kuluvan vuoden ennusteella on 9. Nykyisillä ennusteilla osakkeen tulisi tarjota yli 10% vuotuinen tuotto-odotus, mutta näen että pystyn allokoimaan pääoman tuottavammin jossain muissa yhtiöissä. Tästä syystä siis kevennys.

Jälkikäteen selkeänä virheenä helmikuussa oli olla myymättä Vincitiä Bilot -fuusiouutisen jälkeen. Olin hyvin lähellä laittaa omistukseen myyntilaitaan välittömästi uutisen kuultua, mutta jäin kuitenkin holdaamaan. Nyt osake on laskenut (-25% helmikuun aikana) jo houkuttelevalle tasolle tuotto-odotuksen näkökulmasta, joten en enää lähde positiotani myymään. Vincitin kohdalla tein pari kevennystä aiemmin 10€ kurssitasoilla.

Tällä hetkellä kolme suurinta omistustani Remedy, Kamux ja QT muodostavat 50% koko salkustani. Suurimmat kuusi omistusta muodostavat puolestaan 75% koko salkusta. Voidaan puhua aika keskitetystä salkusta, mihin olen ihan tyytyväinen. Kaikkien näiden yhtiöiden liiketoiminta kehittyy eteenpäin ja oikeaan suuntaan. Kurssipudotukset useissa yhtiöissä ovat siis tulleet kertoimen pudotusten kautta, mikä onkin ihan tervettä.

Lähikuukausina tulen todennäköisesti lisäämään positiotani Stockmannissa (lyhyen / keskipitkän aikavälin omistus, ns. käänneyhtiö case) sekä Kamuxissa (pitkän aikavälin omistus).

Lisäsin 1000€ käteistä salkkuun helmikuun aikana (automaattinen veloitus käyttötililtä).

Osakesalkun jakauma helmikuun 2022 lopussa

Kuukausikatsaus 1/2022

Tammikuun aikana nettovarallisuuteni laski huimat -7.3% joulukuuhun nähden ja päätyi 253 648 euroon. Tammikuun päättyessä nettovarallisuuteni jakautui seuraavasti:

 • Varat pankkitilillä 2 300€
 • Osakesalkun oma pääoma 166 089€
 • Startup-sijoitukset 16 800 € (vuoden 2017 hankintahinta)
 • Asunto-osakkeiden nettoarvo 43 868€ (brutto 337 391€)
 • Metsäpalstat 7 000 €
 • Auto 19 720€

Nettovarallisuuden kehitys vuoteen 2021 nähden

Nettovarallisuuden kehitys vuodesta 2016 alkaen

Tammikuun tulot

Verojen jälkeen tuloja kertyi yhteensä 4 573€, josta

 • Nettoansiotuloa 4332€
 • Nettovuokratuloa 241€

Sain tammikuussa palkankorotuksen ja pohjapalkkani nousi 7000€/kk. Tähän päälle minulle tulee kvartaaleittain noin 2000-3000€ edestä bonuksia suoritumisen perusteella. Bruttopalkkani kuussa on siis keskimäärin 7500-8000€.

Tässä vielä kertaus (pohja)palkkakehityksestäni:

 • 2011: 1600€/kk (Kauppatieteiden ylioppilas), opiskelija,
 • 2012: 1400€/kk, opiskelija, osa-aikatöissä
 • 2013: 1600€/kk, opiskelija, osa-aikatöissä
 • 2014: 2500€/kk (Kauppatieteiden kandidaatti), opiskelija, osa-aikatöissä
 • 2015: 2700€/kk, opiskelija, täyspäivätyössä
 • 2016: 4000€/kk (Kauppatieteiden maisteri), opiskelija, täyspäivätyössä
 • 2017: 4250€/kk
 • 2018: 4500€/kk
 • 2019: 5500€/kk
 • 2020: 5750€/kk
 • 2021: 6325€/kk
 • 2022: 7000€/kk

Tämän lisäksi saan optioita vuosittain, mutta niille en laske mitään arvoa tuloissani tai varallisuuslaskelmassani.

Tammikuun salkun veivaukset

Tammikuussa osakkeiden ja salkun rytisessä olin selvästi ostolaidalla. Oma salkkuni laski tammikuussa −12,03%. Ostoja kertyi yhteensä 12 667€ edestä ja itse asiassa salkun käteissaldo kääntyi parin tonnin edestä negatiiviseksi. Minulla on mahdollisuus käyttää Nordnetin superluottoa 2.05% korolla noin 30000-40000€ (riippuen AOT vakuusarvosta) edestä, mutta en lähtökohtaisesti halua aktivoida sijoituslainaa. Ehkä sitten täysin poikkeustilanteessa mikäli markkina romahtaisi 50-70%.

Lisäsin salkkuun jo olemassa olevia Remedyä, Kamuxia, Harviaa ja Stockmannia ja uutena tulokkaana salkkuun tuli HelloFreshin rivi. Nähtäväksi jää ostinko dipin liian aikaisin ja tullaanko tästä vielä lisää alas. Joka tapauksessa oma näkemyseni kyseisten yhtiöiden suhteen on se, että nyt vallitsevilla kursseilla tuotto-odotus on houkuttelevalla tasolla pitkällä aikavälillä.

Vuoden 2021 yhteenveto

Vuosi 2021 on paketissa ja on aika vetää vuosi yhteen.

Tuloslaskelma 2021

Vuonna 2021 kokonaisbruttotuloa kertyi yhteensä 142360€. Tästä summasta

 • Bruttoansiotuloja oli 84299€. josta nettotuloa 52635€
 • Pääomatuloja oli 58301€, josta
  • 47388€ verotonta myyntivoittoa ensiasunnon myynnistä. Asunto oli omistuksessa neljä vuotta ja siten tästä saatu myyntivoitto oli poikkeuksellinen kertaerä vuonna 2021
  • 8812€ realisoituja myyntivoittoja, jotka uudelleen sijoitettiin osakkeisiin arvo-osuustilillä. Tästä menee sitten 30% vero luonnollisesti tämän vuoden aikana. En laske tähän mukaan osakesäästötilin myyntejä, koska verotus tapahtuu vasta kun rahat otetaan ulos osakesäästötililtä
  • 410€ vuokratuloa (joulukuu 2021)
  • 1854€ osinkotuloa, josta netto-osinkotuloa 1587€

Menopuoltani olen ollut huono seuraamaan (en seuraa kuukausitasolla), mutta tässä yhteenvetoa vuodesta 2021:

 • Kulutus yhteensä n. 34000€
 • Auto 21000€ (ostettu käteisellä)

Investointeja tuli tehtyä seuraavasti:

 • Käsirahaa uuteen omistusasuntoon 30000€
 • Käsirahaa sijoitusasuntoon 8600€
 • Remonttikuluihin 10000€
 • Sijoituksia osakesalkkuun 2976€

Alla yhteenveto tulo- ja menokehityksestäni vuodesta 2011 alkaen (ei sisällä pääomatuloja):

Kuten kuvasta näkyy ansiotuloni ovat polkeneet paikallaan viimeiset kolme vuotta. Näenkin, että lähivuosina olisi aika ottaa seuraava steppi työuralla eteenpäin kun draivia vielä riittää. Lisäksi matala säästöaste vuonna 2021 oli pettymys.

Tässä kehitystäni peruspalkastani vuodesta 2021 alkaen.

 • 2011: 1600€/kk (Kauppatieteiden ylioppilas), opiskelija,
 • 2012: 1400€/kk, opiskelija, osa-aikatöissä
 • 2013: 1600€/kk, opiskelija, osa-aikatöissä
 • 2014: 2500€/kk (Kauppatieteiden kandidaatti), opiskelija, osa-aikatöissä
 • 2015: 2700€/kk, opiskelija, täyspäivätyössä
 • 2016: 4000€/kk (Kauppatieteiden maisteri), opiskelija, täyspäivätyössä
 • 2017: 4250€/kk
 • 2018: 4500€/kk
 • 2019: 5500€/kk
 • 2020: 5750€/kk
 • 2021: 6325€/kk

Vuosibonareita matkan varrella kertynyt 4000-20000€ vuositasolla.

Nettovarallisuus

Nettovarallisuuteni kasvoi 29.7% ja 62586€ vuonna 2021. Tulos tuntuu hieman pettymykseltä vuoden 2020 jälkeen, jolloin nettovarallisuus kasvoi huimat 81.4%.

Nettovarallisuuteni on noin 9-kertaistunut vuodesta 2016. Samoin velan määrä (asuntolaina) on moninkertaistunut viimeisen kuuden vuoden aikana. Ensimmäinen hyppy velassa tuli vuonna 2017 ostaessani ensiasuntoni. Toinen nousu vuonna 2020 ostaessani 1. sijoitusasunnon ja viime vuoden nousu uuden omistusasunnon ostamisesta.

Osakesalkku

Osakesalkun tuotto vuonna 2021 oli 29.4%, joka peittosi OMXHGI 23.1% tuoton. Vuodesta 2016 lähtien kaikkien salkkujeni CAGR vuosituotto on ollut 27.4% ja kokonaistuotto 327.4%.

Vuoden 2021 osakesalkkujeni omistukset jakautuivat seuraavasti:

Tavoitteet jatkoon

Alla tavoitteeni vuoteen 2029 asti nettovarallisuuden suhteen. Tavoitteeni on saavuttaa yli miljoonan euron varallisuus vuoteen 2029 mennessä eli 38-vuotiaana.

Vuodelle 2022 asetan seuraavat tavoitteet:

 • Uusien kuvioiden (mahdollisesti haastavampien ja mielenkiintoisempien) löytäminen työrintamalla
 • Säästöasteen kasvattaminen vuoteen 2021 nähden
 • Jatkaa sijoitusprosessin ja -käyttäytymisen suhteen samaa rataa kuin tähän asti

Kuukausikatsaus 11/2021

Marraskuun kuukausikatsaus tulee tällä kertaa myöhässä näin loppukuusta. Marraskuun aikana nettovarallisuuteni laski -0.7% lokakuuhun nähden ja laski 267834 euroon. Marraskuun päättyessä nettovarallisuuteni jakautuu seuraavasti:

 • Varat pankkitilillä 2600€
 • Osakesalkun oma pääoma 183818€
 • Startup-sijoitukset 16 800 €
 • Asunto-osakkeiden nettoarvo 43267 € (brutto 331745€)
 • Metsäpalstat 7000 €
 • Auto 20148€
Nettovarallisuuden kehitys vuodesta 2016

Nettoansiotuloa marraskuussa kertyi 4005,90€.

Marraskuun tapahtumia

Marraskuun ainoina tapahtumina olivat Norrhydron IPOn merkkaaminen sekä Kamuxin lisäostot (200kpl). Kamuxin nykyposition koko tällä hetkellä 1800kpl.

Osakesalkun kehitys vuodesta 2016

Seuraavassa postauksessa vedetäänkin koko sijoitusvuosi 2021 yhteen.

Kuukausikatsaus 10/2021

Lokakuun aikana nettovarallisuuteni kasvoi 1.8% syyskuuhun nähden ja nousi 261720 euroon. Lokakuun päättyessä nettovarallisuuteni jakautuu seuraavasti:

 • Varat pankkitilillä 2600€
 • Osakesalkun oma pääoma 188655€
 • Startup-sijoitukset 16 800 €
 • Asunto-osakkeiden nettoarvo 40656 € (brutto 322450€)
 • Metsäpalstat 7000 €
 • Auto 20309€

Nettoansiotuloa elokuussa kertyi 4005,90€. Laitan joka kuukausi 1000€ nordnetiin automaattisesti ja silloin tällöin myös kertyneet lisäsäästöt.

Lokakuun tapahtumia

Solmimme lokakuussa vuokrasopimuksen HITAS-sijoitusyksiöömme Käpylässä. Vuokratuottoa kohteesta alkaa tulla joulukuun alusta. Tässä vielä yhteenveto laskennallisesta vuokratuotosta:

 • Arvioitu koko pääoman vuokratuotto 4,1%
 • Oman pääoman vuokratuotto 16.7%
 • Arvioitu arvonnousu 3% / vuosi
 • Arvioitu arvonnousu omalle pääomalle / vuosi 15.30%

Koska kyseessä on HITAS asunto Käpylässä, on hankintahinta tälle asunnolle noin 30-40% halvempi yksityiseen markkinahintaan nähden. Täten kassavirta on “helppo” saada positiiviseksi vaikka kyseessä on onkin Helsingissä sijaitseva yksiö. Vastapainona arvonnousu on rajattu HITAS-sääntelystä johtuen.

Kyseessä on ensimmäinen sijoitusasuntomme, joten otan tämän enemmän oppimiskokemuksena ja lähtökohtaisesti varaudun siihen, että oppirahoja tulee maksettavaksi. Aika näyttää tuleeko salkkuun lisää sijoitusasuntoja vain pysynkö enemmän omalla mukavuusalueellani suorissa osakesijoituksissa.

Lokakuun ainut tapahtuma osakesalkun puolella oli Inderesin IPO. Merkkasin 20000€lla ja sain allokaation jälkeen 50kpl eli listautumishinnalla 1250€ positio. Nykyisellä osakekurssilla positio noussut mukavasti jo 2000€ paremmalle puolelle. Jään lähtökohtaisesti Inderesiin pitkäaikaiseksi omistajaksi ja lisää omistusta yhtiöön yli ajan.

Kuukausikatsaus 09/2021

Syyskuun aikana nettovarallisuuteni laski 5,7 % päätyen 257139 euroon. Köyhdyin siis 15498€ kuukaudessa. Kyseessä on suurin yksittäinen pudotus nettovarallisuudessani kuukauden aikana vuoden 2016 alusta lähtien. Vertailun vuoksi koronadipissä helmikuussa 2020 nettovarallisuuteni tippui 5,6%. Syyskuun 2021 päättyessä nettovarallisuuteni jakautuu seuraavasti:

 • Varat pankkitilillä 2800 €
 • Osakesalkun oma pääoma 176485 €
 • Startup-sijoitukset 16 800 €
 • Asunto-osakkeiden nettoarvo 39783 € (brutto 313676€)
 • Metsäpalstat 7000 €
 • Auto 20471€

Nettoansiotuloa syyskuussa kertyi 5193,15€. Laitan joka kuukausi 1000€ nordnetiin automaattisesti ja silloin tällöin myös kertyneet lisäsäästöt.

Osakesalkun pääoman allokointi syyskuussa

Syyskuussa tein seuraavat muutokset salkkuuni osakesäästötilin puolella (aktiivisemman kaupankäynnin salkku)

 • Kevensin Kamuxia heikohkon tuloksen jälkeen n 5500€lla
 • Myin koko Vincitin position n 5000€ pois OST:lta heikon tuloksen jälkeen, AOT:lla edelleen pitkän aikanvälin hold-positio
 • Myin Harviaa n 6000€lla OST:lta, AOT:lla edelleen hold-positio
 • Myin suurinta omistustani QT Groupia n 5000€lla OST:lta. OST:lla edelleen n 35000€ positio QT:ta
 • Ostin Remedyä lisää OST:lle n 2000€lla, luotto yhtiön kehitykseen on kova
 • Ostin tanskalaista Brdr A&O Johansenia lisää 6000€lla, kokonaispositio nyt n 20000€
 • Merkitsin Modulightin IPOn 7000€lla, sain 450€ position ja myin ensimmäisen päivän jälkeen 71% nousun jälkeen 800€lla

Tässä vielä salkun kehitys vuoden 2016 alusta lähtien.

Ja tässä vielä Nordnetin 5v käyrä:

Kuukausikatsaus 08/2021

Elokuun aikana nettovarallisuuteni kasvoi 1,3 % ja nousi 272636 euroon. Omavaraisuusasteeni tippui heinäkuun 48,5%sta 46,9€iin johtuen nostetusta elokuussa remonttilainasta. Elokuun päättyessä nettovarallisuuteni jakautuu seuraavasti:

 • Varat pankkitilillä 4000€
 • Osakesalkun oma pääoma 191592 €
 • Startup-sijoitukset 16 800 €
 • Asunto-osakkeiden nettoarvo 38911 € (brutto 312135€)
 • Metsäpalstat 7000 €
 • Auto 20634€

Nettoansiotuloa elokuussa kertyi 5193,15€. Laitan joka kuukausi 1000€ nordnetiin automaattisesti ja silloin tällöin myös kertyneet lisäsäästöt. Esimerkiksi viime vuonna talletin yhteensä 22000€ ansiotuloistani suoriin osakesijoituksiin.

Teemme parhaillaan remonttia asuntoomme Tapiolaan. Elokuussa nostimme puolisoni kanssa yhteensä 45708€ remonttilainaa Danske Bankista remonttia varten. Sinällään emme olisi lainaa välttämättä tarvinneet varallisuuteemme nähden, mutta katsoin kokonaisuuden kannalta järkeväksi ottaa lainaa 0,7% marginaalilla kun sit nyt sai. Omavaraisuusasteeni (46,9%) on mielestäni riittävän korkealla tasolla, jotta oman “taseen riskit” eivät kasva liian suureksi velanotosta huolimatta. Todennäköisesti emme käytä kaikkea remonttilainan määrää itse budjettiin ja tällöin osa rahoista on mahdollista sijoittaa myös markkinalle. Katsotaan mihin lopullinen remonttibudjetti lopulta asettuu.

Osakesalkun pääoman allokointi

Elokuussa tein yhden suhteellisen merkittävän päätöksen, kun päätin myydä koko Digia positioni, jonka arvo oli 15 191€. Olin pohtinut Digiasta luopumista vakavissaan jo noin puoli vuotta ja lopulta päädyin myymään kaikki osakkeet heikohkon Q2 tuloksen jälkeen. Sinällään Q2 tulos sinällään ei ollut ainoa syy päätökselleni. Digian tämän hetken 2% osinkotuotto, seuraavan viiden vuoden arvioitu 5% vuosittainen tuloskasvu ja nykyiset arvostuskertoimet eivät riittäneet omalla kohdallani riittävän houkuttelevaan riskikorjattuun tuotto-odotukseen lähivuosille. Uskon saavani pääomalle parempaa tuottoa jossain muualla vaikkakin joudun maksamaan monen tuhannen euron verot myynnistäni. Mielenkiintoista nähdä jälkikäteen olinko väärässä ja oliko myynti jälleen virhe (niin kuin se monesti hyvissä yhtiöissä on). Lisäksi Digian kohdalla on aina olemassa yritysostokortti ja yhtiö voidaan ostaa hyvää preemioon pörssistä pois. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja toivuttavasti pystyn vapautuneet pääomat allokoimaan tehokkaasti.

Lisäksi ostin Aallon Groupia 200kpl pitkään salkkuun (arvo-osuustili). Siinä tarina etenee ihan urallaan ja H1 tulos oli aika yllätyksetön.

“Lyhyen salkun” (osakesäästötili) puolella – missä käyn aktiivisempaa kauppaa – ostin ScandBook Holdingia, BRDR A&O Johansenia ja Trainers Housea (kaikilta loistavat Q2 tulokset). Lisäksi TietoEvry -positioni (ostin pienen position Inderesin ostettua mallisalkkuun) ja pienen Fondia -position jälleen huonon Q2 tuloksen jälkeen.

Osakesalkkuni on noussut 201% ja euromääräisesti 123935€ koronamontun pohjalta. Pienimmillään salkkuni arvo kävi 23.3.2020 54250€ssa. Kukapa olisi uskonut mihin ollaan päästy tähän päivään mennessä.

Tässä vielä salkun kehitys vuoden 2016 alusta lähtien.

Kuukausikatsaus 07/2021

Heinäkuun aikana nettovarallisuuteni kasvoi 4,7 % ja nousi 269153 euroon. Omavaraisuusasteeni oli 48,5%. Heinäkuun päättyessä nettovarallisuuteni jakautuu seuraavasti:

 • Varat pankkitilillä 1843€
 • Osakesalkun oma pääoma 191070 €
 • Startup-sijoitukset 16 800 €
 • Asunto-osakkeiden nettoarvo 38041 € (brutto 312135€)
 • Metsäpalstat 7000 €
 • Auto 20798€

Nettoansiotuloa heinäkuussa kertyi 4005€.

Heinäkuun aikana tein osakesalkkuuni seuraavia kauppoja:

 • Ostin Harviaa hyvän tuloksen jälkeen lisää treidiposition 4600€ ja myin pienellä voitolla pois. Olen Harviassa pitkäaikaisena omistajana ja koko Harvia -positioni arvo oli heinäkuun lopussa 23300€
 • Myin osakesäästötililläni olevan omistuksen Vincitistä 8600€ hieman tuloksen jälkeen mikä oli hienoinen pettymys kannattavuuden osalta. Arvo-osuustilille jäi edelleen pitkä positio Vincitiä 10400€. Vincit on rekrynnyt porukkaa aktiivisesti kevään mittaan ja panostavat kasvuun, joten Q2 kannattavuuden osalta olikin osittain ehkä odotettu. Saatankin hypätä kelkkaan vielä isommalla positiolla jossain vaiheesas, sillä yhtiöllä on paljon hyviä kasvunäkymiä
 • Ostin pienen 2800€ position TietoEvryä Inderesin mallisalkun peesissä