Osakesalkun tuotto-odotuksesta ja sijoitusstrategiasta

Olen alkanut ajattelemaan salkkuni omistuksia entistä enemmän yksittäisen yhtiön tuotto-odotuksen kautta. Pyrin käytännössä löytämään salkkuuni yhtiöitä, joiden vuotuinen tuotto-odotus on yli 20%. Tämä tapahtuu käytännössä silloin, kun yhtiö pystyy löytämään investointikohteita, joiden tuotto-odotus on merkittävästi yli yhtiön pääoman tuottovaatimuksen, jolloin omistaja-arvoa luodaan.

Inderesin Juha Kinnunen sivusi pitkän aikavälin tuotto-odotuksen hahmottamista mainiossa blogipostauksessa Arvonmäärityksen ihmeellinen maailma, osa 2: Arvostuskertoimet. Tämä antoi itselleni hyviä näkökulmia sijoittamiseen ja ajattelinkin kirjoittaa asiasta oman kirjoituksen ja peilata salkkuni omistuksia tätä viitekehystä vasten.

Osakkeen pitkän aikavälin tuotto-odotus voidaan sanoa olevan yhtiön osakekohtainen tuloskasvu + nykyinen osakekohtainen osinkotuotto + / – arvostuskertoimien muutos (sijoitushorisontin aikana).

Omaa sijoitusstrategiaani voisi varmaan parhaiten kuvata “GARP – Growth At Reasonable Price” -menetelmäksi. Osakekohtaista tuloskasvua ja tästä seuraavaa osinkotuottoa on aina vaikea ennustaa tulevaisuuteen, mutta pyrin löytämään yhtiöitä, joilla on merkittävää tuloskasvupotentiaalia ja mahdollisesti jo näyttöjä siitä. Välillä Suomen pörssistä – erityisesti pienemmistä yhtiöistä – löytyy helmiä, joiden tuloskasvua ei ole hinnoiteltu mielestäni tehokkaasti yhtiön kertoimiin. Alla olevan viitekehyksen perusteella on hyvä hahmottaa paljonko sijoittaja pystyy hyväksymään tuloskerrointa omistamalleen yhtiölle tuloskasvunopeuteen nähden. Alla olevassa kuvaajassa keskimmäinen käyrä on keskiarvo siitä, mikäli sijoittajan vaatimuksena on arvostustason (PE) palaaminen tasolle 10x 10 vuodessa sekä se, että osakkeen ostohinnan takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Tästä voi lukea tarkemmin linkkaamastani blogista.

Kuvan lähde: https://www.inderes.fi/fi/arvonmaarityksen-ihmeellinen-maailma-osa-2-arvostuskertoimet

Tämän “viitekehyksen” pohjalta kävin läpi kaikki salkkuni suurimmat omistukset (noin 90% salkustani). Pyrin määrittelemään omien ennusteideni ja analyytikkoraporttien pohjalta lähivuosien osinkotuoton, EPS kasvuvauhdin ja sekä sen, miten arvotuskertoimet mahdollisesti muuttuisivat lähitulevaisuudessa. Lisäsin jokaisen kohdalle myös kommentit liittyen nykyiseen tuotto-odotukseen ja arvotustasoon liittyen. Erityisesti arvostuskertoimien muutosoletukset tuottivat eniten päänvaivaa, mutta tässä on tällä hetkellä paras näkemykseni tilanteesta. Lukuja saa haastaa.

 RemedyKamux DigiaHarviaQTVincitTalenomAallon GroupKA
Osinkotuotto keskimäärin 2021-20240.5%2.5%2.0%2.4%0.5%2.0%1.5%2.5%1.7%
EPS kasvu% p.a. 2021-2024 keskimäärin23.8%16.0%5.0%25.0%55.8%14.0%26.0%20.0%23.2%
Arvostuskertoimien muutosoletus p.a. 2021-20240.0%5.0%5.0%-5.0%-30.0%10.0%-20.0%5.0%-3.8%
Tuotto-odotus24.3%23.5%12.0%22.4%26.3%26.0%7.5%27.5%21.2%
Kommentti tuotto-odotukseen ja nykyisiin kertoimiinKertoimet näyttävät kohtuullisilta, kun huomioidaan Remedyn pitkän aikavälin vahvat kasvunäkymät. 20-25% EPS kasvuvauhdilla hyväksytty PE pyörii 40 tienoilla, joka on linjassa Remedyn nykyisen arvostuksen kanssa. Kertoimet näyttävät tuolloin maltillisilta myös Remedyn verrokkiryhmää nähden.Strategiakaudelle ennustettu ~16 %:n vuotuinen EPS-kasvu ja ~2 %:n osinkotuotto tarjoavat positiiviset ajurit osakkeelle ja osakkeen tuotto-odotus on edelleen hyvä.Osakkeen arvostuskertoimet ovat nyt neutraalit tai niissä on hieman nousuvaraa. Mikäli 13 kvartaalia kestänyt tuloskasvu jatkuu, tuotto-odotus tulisi olla kohtuullinen, +10% p.a.Vuotuinen tuloskasvuennuste 2021- 2024 on noin 25 % (CAGR), minkä lisäksi tarjolla on kasvavaa ~2-3 %:n osinkotuottoa. Kertoimissa pientä laskuvaraaKertoimissa laskuvaraa merkittävästi, toisaalta ennustetun tuloskasvun toteutuessa oikeutetut kertoimet saavat olla todella korkeat, esim P/E 2021e voi sallia jopa yli 100, koska EPS kasvuvauhti yli 50%. Tuotto-odotus osakkeessa hyvä myös kertoimien laskiessa johtuen kovasta tuloskasvusta, joka puoltaa tuotto-odotusta ja aika on sijoittajan puolellaTuotto-odotus yli 20% p.a. johtuen 2% osinkotuotosta, n. 14% tuloskasvuennusteesta, joka oikeuttaisi nykyistä korkeammat kertoimet. Tätä vasten kertoimissa myös nousuvaraa26% tuloskasvu oikeuttaisi noin 40 hyväksyttyyn PE:hen. Nykyiset kertoimet noin 20% korkeammat, joka pudottaa tuotto-odotusta merkittävästi korkeasta EPS kasvuvauhdista huolimatta. Tässäkin osakkeessa aika on kuitenkin sijoittajan ystäväTuotto-odotus hyvä yritysostostrategian edetessä ja mikäli tuloskasvu jatkuu ennusteiden mukaisesti. Tässä tapauksessa hyväksytyt kertoimet voisivat olla jopa korkeammat, jolloin vuosittainen tuotto-odotus jopa lähellä 30%
Osakesalkun tuotto-odotus 13.7.2021

Tämän perusteella oman salkkuni odotettu osinkotuotto olisi noin 1,7%. Salkussani on selkeästi “kasvuyhtiöitä”, koska vuosittainen EPS kasvuodotus on korkea, n. 23%. Lisäksi voidaan yksinkertaistaa, että salkkuni omistuksissa on kertoimissa ehkä hiukan laskuvaraa, mutta tämä on sinällään minulle OK ja kovan tuloskasvun toteutuessa aika minun puolellani. Yhteenvetona voidaan todeta, että salkkuni tuotto-odotus tulisi olla kuta kuinkin 21% tämän viitekehyksen perusteella. Tämän analyysin perusteella näen salkkuni omistuksista jopa eniten potentiaalia Aallon Groupissa ja QT:ssa, vähiten puolestaan Digiassa ja Talenomissa.

Mielenkiintoista nähdä 2-3 vuoden päästä miten pihalla ennusteeni ovat ja mikä on toteutunut tuotto ja miten yksittäiset yritykset ovat omistaja-arvoa luoneet. Aika näyttää!

Sinällään tuotto-odotukseni on linjassa oman tähänastisen track recordini kanssa mikä on laskettu vuodesta 2016 lähtien (tästä asti minulla on olemassa dataa). Tähän asti osakesalkkuni geometrinen vuosituotto on ollut 27% ja toistaiseksi vuosi 2021 näyttää myös hyvältä (YTD n. +30%) . Ymmärrän myös sen, että jossain vaiheessa tulee huonompia, miinusmerkkisiä vuosia. Joka tapauksessa luotto pitkän aikavälin omistaja-arvon luontiin on vahva.

Osakesalkun track record 2016-2020. Geometrinen vuosituotto 27% kulujen ja verojen jälkeen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: